Cíle ALFA-Europe

Cíle ALFA-Europe

 • ALFA -Europe se zavazuje k ochraně, zachování a podpoře vitality a zdraví plemene vhodného pro alergiky autentický australský labradoodle, taky nazývaný ASD australský labradoodle. Toto plemeno je chováno v souladu s původní vizí zakladatelů tohoto jedinečného plemene
 • vytvoření a udržování databáze za účelem doložení zdraví a jednotlivých linií AES australského labradoodla
 • vytvořit spolehlivý zdroj informací pro vlastníky budoucích štěňat
 • ALFA Europe se zavazuje zachovat cenné vlastnosti svých AES australských labradoodlů a zajistit jejich přenos na štěňata dalších generací

K dosažení těchto cílů se ALFA-Europe zavazuje:

 • pracovat s etickým kodexem, jakož i chovatelskými pravidly a registračními opatřeními, která vylučují různé chovné programy labradoodla (které se tváří jako chovy labroodudla), aby měl kupující zajištěno, že kupuje štěně od chovatele, který chová čestně.
 • udržovat dohled nad profily DNA registrovaných AES australských labradoodlů, jakož i ověřování rodičovství (štěňata i dospělí plemenní psi) všech evropských chovatelů, kteří zaregistrují jejich psy u ALFA-Europe
 • registrovat v plemenné knize australské labradoodly, kteří jsou chováni v souladu s pravidly stanovenými v chovném řádu podepsaném při registraci. Přihlášení psi budou registrováni jako AES australský labradoodle
 • udržovat databázi za účelem dokumentace zdraví chovatelských linií AES australského labradoodla
 • poskytovat transparentní registraci chovných psů na webových stránkách
 • poskytovat pravdivé rodokmeny založené na profilech DNA a potvrzení o ověření rodičovství
 • monitorovat zdraví, blaho a chov původního AES australského labradoodla. Chovní psi jsou každoročně zdravotně kontrolováni po celou dobu svého chovatelského života
 • být schopni zorganizovat zdravotní průzkum sledování zdraví celé populace AES australského labradoodla s pomocí dobře organizované databáze