Změna názvu plemene

Změna názvu plemene

Proč nepodporujeme změnu názvu plemene z australského labradoodla na cobberdog

Paní Rutland Manners a její dcera Angela Cunningham (známé jako zakladatelky plemene australský labradoodle) přišly v roce 2012 s myšlenkou změnit název plemene ASD australský labradoodle na australský cobberdog. MDBA, což je nová kynologická organizace v Austrálii, nabídla paní Rutland Manners chovat ASD australského labradoodla jako australského cobberdoga – plemeno ve vývoji.

Zpočátku byla ALFA–Europe velmi ráda, že vznikl návrh nového názvu plemene cobberdog. Důvodem byl fakt, že spousta „chovatelů“ křížilo pouze labradora s pudlem a vydávali tohoto křížence za australského labradoodla. Mimochodem tento problém byl hlavním důvodem v roce 2009 k založení organizace ALFA–Europe. Proto ALFA–Europe začala jednat s paní Rutland Manners a MDBA. Po roce diskuzí s oběma zúčastněnými stranami a po velmi negativní publicitě paní Rutland Manners v médiích se ALFA–Europe rozhodla, že se tohoto procesu změny názvu plemene účastnit nebude.

Proč se ALFA-Europe změny neúčastní

Jedním z hlavních důvodů neúčasti na této změně je fakt, že MDBA změnila registrační pravidla pro vývoj plemene tak, že by nebylo možné téměř žádné křížení plemene australský labradoodle zaregistrovat jako australský cobberdog – plemeno ve vývoji. To umožňuje registraci mnoha problematických psů neznámého původu. Kromě toho se spoluzakladatelky plemene ASD australský labradoodle paní Manners a její dcera snažily nový název plemene australský cobberdog využít jako marketingový nástroj. Obchodní marketing australský cobberdog umožní spoluzakladatelkám získat kontrolu nad trhem tím, že pouze ony nabízejí chovatelům celého světa chovné psy a feny. Dalším velmi důležitým důvodem bylo, že od okamžiku kdy MDBA změnila kritéria pro registraci, paní Rutland Manners (a její mateřský klub) nechtěli zavést přísná chovná a registrační kritéria, na kterých se s ALFA-Europe dříve dohodla. Jednalo se hlavně o povinné DNA profily i ověřování rodičovství a to nejen pro chovné psy, ale i pro každé jednotlivé štěně, aby měl kupující 100% záruku pravosti u štěněte. Tyto pravidla a mnoho dalších paní Manners odmítla akceptovat. To vše vedlo k závěru, že navrhovaný proces registrace AES australského labradoodla na australského cobberdoga neodpovídá záměrům a cílům, které ALFA-Europe považuje za stěžejní, není v souladu se třemi pilíři, na nichž je ALFA-Europe založena.

Tři pilíře ALFA-Europe

  1. chov v souladu s přísnými pravidly a nařízeními. Mimo jiné není povoleno mít jiné chovatelské programy, které vypadají podobně jako chovatelský program australského labradudla registrovaný u ALFA-Europe.
  2. povinné DNA profilování a ověřování rodičovství nejen u chovných psů, ale u všech štěňat, jako 100% záruku pro kupujícího u každého štěněte.
  3. registraci chovných psů a jejich potomků z jednotlivých vrhů pod registračními čísly vedenými v databázi ALFA-Europe.

ALFA-Europe odmítá provádět jakékoli ústupky vůči důvěryhodnosti a transparentnosti, stejně jako měnit přísná pravidla a předpisy chovatelských registrací. Vedení ALFA-Europe bylo jednomyslné ve svém rozhodnutí.