Náhradní rodina

Abychom rozšířili náš chovatelský program original australského labradoodle v Česku, občas se rozhodneme naše skvělé štěňátko umístit do „náhradní rodiny“. To nám umožňuje pokračovat v chovu v podmínkách, které jsou pro štěňátko nejlepší. Velmi rádi by jsme si nechali každé potenciální chovné štěňátko, které se u nás narodí. Bohužel pro nás, ale naštěstí pro „náhradní rodiny“, prostě nemůžeme milovat, mazlit a vychovávat všechny. Je pro nás velmi důležité, aby každé naše štěňátko mělo dostatek pozornosti, lásky a pevné zázemí s milující rodinou.
V etickém kodexu ALFA-Europe, pod kterou Shaggy Hearts Australian Labradoodle chová, se každý chovatel zavazuje podporovat program „náhradních rodin“. Je to jedna z mnoha správných a korektních zásad, které ukládá organizace, jež byla založena v zájmu správného vývoje plemene a blaha psa.
Každá naše „náhradní rodina“ se o své štěňátko stará po jeho celý život. Zajišťuje mu zázemí, stravu a běžnou veterinární péči. Chovatelská stanice zůstává jeho majitelem po dobu chovu. Zajišťuje veškerou veterinární péči spojenou s reprodukcí, běžné očkování, zdravotní a genetické testy. Po vyřazení z chovu je pejsek bezplatně převeden na „náhradní rodinu“, která se stává jeho jediným majitelem.
Co to znamená v praxi? Bydlíte-li v Praze nebo jejím okolí a měli byste zájem vytvořit domov jednomu za našich potenciálně chovných štěňátek, pak nás kontaktujte zde: http://australskylabradoodle.cz/kontakt/ . Popovídáme si, zjistíme, jestli jsme si vzájemně sympatičtí a jestli jste schopni štěňátku zajistit milující domov po celý jeho život. Samozřejmě naše vzájemná spolupráce bude mít pevná pravidla, která si dopředu dohodneme.
Těšíme se na společnou spolupráci.